Jdi na obsah Jdi na menu
 


Magnetická rezonance

24. 1. 2010

Magnetická rezonance

MRI, MR, NMR ( nukleární magnetická rezonance)

Charakteristika

  • moderní neinvazivní zobrazovací metoda, která nám umožňuje zobrazit tělo – hlavně jeho měkké části pomocí řezů v různých rovinách, event. Dělat 3D animace
  • Zobrazí pouze tkáně, ve kterých je voda, potažmo vodík
  • Vyšetření probíhá v silném magnetickém poli

Rozdíl oproti CT

MRI

CT

Nepoužívá RTG záření

RTG záření

Zobrazení měkkých tkání bez použití KL

Zobrazení měkkých tkání většinou pouze s pomocí KL

KOST - nezobrazí

Kost - zobrazí

Rovina řezů –

libovolná

Rovina řezu - pouze axiální

Drahá hůře dostupná

Levnější – dobře dostupná

Co obsahuje MR přístroj

          Statickémagneticképole

          Proměnnámagnetickápole

          (magnetickégradienty –gradientnícívky)

          RF cívky

          Korekční(shim) cívky

          Ostatnísoučásti MR tomografu …

V tunelu je zdroj silného homogenního magnetického pole

Radiofrekveční cívky, má pacient kolem vyšetřované oblasti levého kolene

Princip metody

         MRI zobrazí pouze tkáně, ve kterých je voda, potažmo vodík.!!!

         ( proto velice špatně zobrazí kosti –má v sobě málo vody)

          Jádro vodíku obsahuje jen jeden proton, který rotuje klem své osy a vytváří kolem sebe magnetické pole se svým magnetickým momentem.

          Ocitne – li  se tento proton  v silném vnějším magnetickém poli – pak se jeho pole orientuje podle siločar vnějšího pole.

          3. Vysíláme – li do tkáně v homogenním magnetickém poli radiofrekvenční impulzy (RF) o určité frekvenci (pomocí radiofrekvenčních cívek), tak excitujeme protony – dodáváme jim energii.

          4. Jakmile přestaneme impulzy vysílat, vrací se protony do svého původního stavu daného silným vnějším magnetickým polem a vyzařují zpět rezonanční vlny  ( vysokofrekvenční). Které zaznamenáváme pomocí RF cívek.

Využití MRI – indikace k vyšetření

         Vyšetření mozku

        Cévní mozkové příhody, nádory, roztroušená skleróza ( základní vyšetření), cévní anomálie ( MR – angiografie)

         Vyšetření míchy

        Výhřez meziobratlové ploténky, útlak nervů, po poranění páteře

         Vyšetření kloubů –

        koleno, kotník – porušení kolenních menisků, vazů…, záněty SI skloubení

         Můžeme zobrazit prakticky jakoukoli část těla

         Neuplatní se při zobrazení kostí

 

 

Magnetická rezonance mozku

         Oproti CT možnost sagitálního řezu ( na CT pouze příčné – axiální řezy kolmé na dlouhou osu těla)

MRI – kontraindikace!!!!

         Do magnetické rezonance nesmí pacienti, které mají v sobě nějaký kov – kardiostimulátor, kochleární implantát, cévní svorky, kloubní náhrady, osteosyntézy. Nesmí mít ani nic kovového na sobě – šperky, peány.- Silné magnetické pole.

         Klaustrofobie – malý uzavřený  prostor, velký hluk

         Velká tělesná hmotnost.

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář