Jdi na obsah Jdi na menu
 


Léky působící tlumivě na nervový systém

19. 4. 2010

Léky působící tlumivě na nervový systém

Anestetika

         Vyřazují veškeré senzitivní a bolestivé čití

         Dělení:

        Celková

        Místní

Celková anestetika

         Navozují řízené bezvědomí s vyřazením veškerého senzitivního i bolestivého čití, (tak aby byl pacient schopen podstoupit operaci)

Formy celkové anestezie

         inhalační,

         nitrožilní ( úvod do anestezie, krátké výkony)

         nitrosvalová

         rektální.

         Používají se buďto samostatně(monoanestezie) nebo se kombinují (doplňovaná anestezie)

 

Inhalační anestetika

         Plyny:

        N2o rajský plyn N2O – bezbarvý, bez zápachu,láhve značeny modře,

         Těkavé kapaliny

          Forane ( Isofluran)

          Sevoforane (sevofluran )

          Narcotan ( Halothan) i ambulantní výkony, dlouhodobě hepatotoxický

         Nežádoucí Učinky:

        útlum dýchání, hypotenzi a arytmie, svalová relaxace.

        V pooperačním období byla pozorována třesavka, nauzea, zvracení afunkční stáza gastrointestinálního traktu (ileus).

 

celková anestetika pro nitrožilní podání

          Thiopental inj.– Barbiturát, silné hypnotikum, antikonvulzivum, slabší anestetikum, tlumí dech a srdce,

          paravenozní podání způsobí nekrozu tkáně

          Diprivan inj. ( propofol)

          Hypnomidate ( etomidát)

          NARKAMON SPOFA 1% (jediné anestetikum, které zvšuje TK – podává se u šoku, disociativní anestetikum (netlumí cele CNS, odděluje kůru od toho ostatniho)
(Ketamini hydrochloridum) injekce

Charakteristika a Nežádoucí účinky

         krátkodobě působící intravenózní anestetika vhodná jako úvod do celkové

         anestezie a k udržování celkové anestezie.

         sedace při vědomí v průběhu chirurgických a diagnostických výkonů.

         NU:

         bolest při i.v. aplikaci,

         nausea, zvracení , bolest hlavy v průběhu zotavovací fáze, třesavka zimnice,

         Přechodná apnoe na začátku anestezie, tromboflebitida, bradykardie, tachykardie, extrasystoly, svalové záškuby,

         alergická reakce. (objevením se kožní vyrážky, svědění, zkrácení dechu - bronchospasmus nebo otok v obličeji)

 

Lokální anestetika

         používá se hlavně v ambulantní chirurgii
Princip účinku–

        blokují přenos nervového vzruchu ( Na iontové kanály)

        tím vyřazují inervovanou oblast z vnímání jakýchkoliv pocitů

Aplikační formy

         1. povrchové (slizniční)
- spreje Xylocain spray

         Gely – při cévkování, endoskopických výkonech ( cystoskopie) – Instilla gel (ve stříkačkách z umělé hmoty na jedno použití (6 a 11 ml) s lokálně anestetickým a dezinfekčním účinkem), Mesocain gel

          

        

         2. infiltrační znecitlivění
- podél rány se vpíchne do kůže nebo podkoží (jehla se vpíchne podél celé rány a pomalu se vstřikuje a přitom se pomalu vytahuje)

         Mesocain inj.

         Xylocaine-adrenaline 2% inj.

        

         3. svodné znecitlivění
- aplikujeme anestetikum k většímu nervu nebo nervovému kmeni (např. zubní lékařství -Supracanin 4% inj, Mepivastesin inj)., k plexusa brachialis, pudendální blok

         4. Svodná anestezie perispinální – epidurální a subarachnoidální

         Epidurální – mezi duru a páteřní kanál, přerušení vedení v nervu po výstupu z dury - znecitliví – orgány pánve a DK (urologie, gynekologie, porodnictví, ortopedie….)

         Marcaine – (adrenaline) inj.

        

Nežádoucí účinky

         Alergické reakce jsou poměrně vzácné.

         anafylaktického šoku nebo kožní a slizniční projevy

         toxická reakce při chybném podání do žíly dávku určenou pro mimožilní podání

        CNS: vzrušení, neklid, logorea, lehká zmatenost, poruchy vidění, hučení v uších, kovová pachuť v ústech, nystagmus, chvění až třes končetin.

        Při těžké reakci nastoupí spavost, hyporeflexie, kóma, poruchy dýchání až apnoe, často doprovázené křečemi.

        Oběhová reakce se vyznačuje v mírném stupni hypotenzí, jen přechodně sdruženou s tachykardií. Rychle nastupuje bradykardie až asystolie.

        Hladké svaly - spasmolytilka

 

Myorelaxancia

         Relaxují příčně pruhované svaly

         Uvolňují spasmy kosterních svalů

         Nepůsobí na hladké svaly ( bronchy, děloha, střeva)

         Dělení:

        Centrální tabletky i injekce užívané běžně při akutních bolestech zad

        Periferní – při celkové anestezii

Periferní myorelaxancia

         zasahují  do procesů neurotransmise acetylcholinem na nervo-svalovém spojení

         Klinické použití - podmínkou podávání  zajištěné řízené dýchání !!

         Všechna podávaná i.v.

           chirurgické obory

         ®   operační výkony( NOrcuron, Pavulon)

        doplněk celkové anestezie k usnadnění
endotracheální intubace a k zajištění relaxace kosterního svalstva během
chirurgického zákroku.
rychlá svalová relaxace (např. intubace, endoskopie,  ortopedické manipulace aj.)

         křečové stavy různého původu, umělá plicní ventilace aj.

Nežádoucí účinky

         hlavní riziko – zástava dechu obrnou dýchacích svalů (nutné řízené dýchání!)

         Maligní hypertermie – nejvážnější, život ohrožující  komplikace zvlášť v kombinaci s celkovými anestetiky

         Anafylaktické reakce

Zástupci periferních myorelaxancií

          Succinylcholinjodid – ultrakrátké působení – blesková intubace

          Norcuron, Tracrium inj.

          Pavulon inj. Dlouhodo účinná, při UPV na ARU

         Práce sestry

Správná příprava a podání léků dle ordinace

         Příprava půmůcet k OTI, odsávačka, ventilátor

         Asistence lékaři

Centrální myorelaxancia

         léčbě akutních bolestí zad vyvolaných spasmy příčně´pruhovaného kosterního svalstva

         Kombinace s NSPZL

         Benzodiazepinová ( příbuzná s anxiolytiky) a nebenzodiazepinová

         NÚ:

         útlum, únavu a spavost, pozor při řízení auta

         Dlouhodobě u benzodiazepinů ® návyk

         Podávat během jídla

         Větší dávku večer, nezvedat těžké věci

Zástupci:

         Mydocalm tbl., Inj.– nejužívanejší

         Sirdalud tbl.

         Myolastan tbl.

         Baclofen-Polpharma tbl.

         Dimexol a Dorsiflex ( anxiolytika . Benzodiazepiny.

         Guajacuran

Hypnotika, sedativa

         léčiva používaná ke zklidnění a k terapii nespavosti a poruch spánku

 

         -sedativa vs. hypnotika –závislost účinku na dávce sedativní účinek (uklidňující, zklidňující)→nutkavě hypnotický účinek (navozující spánek)

 

         hypnosedativa(HS)

Terapie nespavosti

         −Farmakoterapie -u krátkodobé insomnie-aplikace H zabraňuje přechodu do chronicity tím, že se nemocný nezačne nespavosti obávat

         Lépe podávat přerušovaně a hypnotika střídat

         nikdy by H neměla být předepisována na dobu delší než 2-3 týdny

         Nikdy nevysazovat najednou – alespoň týden snižovat dávku

         nedílnou součástí terapie nespavosti-úprava životosprávy, hygiena spánku a event. psychoterapie a jiné alternativní nefarmakologické postupy(autogenní trénink, akupunktura, jóga ….)

 

POZOR!!

         !!! nepodávat spolu s alkoholem a farmakypůsobící útlum CNS(opioidníanalgetika, sedativní neuroleptikaa antihistaminikaa antidepresiva, anxiolytika, některá antiepileptika, centrální antihypertenzivaaj.)

Rozdělení hypnosedativ

         Na 3 generace:

    I. generace–

barbituráty

         Antihistaminika se silným sedativním účinkem

         Tlumivě působící neuroleptika

         Tlumivě působící antidepresiva

         •II.generace–benzodiazepiny

         •III.generace–selektivní agonistéΩ1-benzodiazepinovýchreceptorů

I. GENERACE

Barbituráty

         užívání ZASTARALÉ, v podstatě se neužívají –

         využití také jako antiepileptika a celková anestetika

         −!!! hodně NÚ: dechový útlum a následně útlum kardiovaskulárního systému, vznik závislosti, lékové interakce (silný induktorjaterních enzymů), přestavba architektoniky spánku, poruchy paměti

         Phenaemal tbl., Bellaspon cps. ( fenobarbital) –

          

Sedativní antihistaminika: Promethazin drg. inj

Sedativní neuroleptika:Plegomazin inj., tbl.obd., Tisercin inj. (levopromazin)

sedativní antidepresiva: Prothiaden tbl. drg.

         Používají se při časném ranním probouzení – příznak deprese spolu s nefarmakologickou terapií.

 

II. Generace - Benzodiazepiny

         široké použití jako:

         anxiolytika, centrální myorelaxancia, antiepileptika, v anesteziologii

         jako HYPNOSEDATIVA: zkracují latenci usnutí, ↓počet probuzenía zkracují trvání bdělosti v průběhu spánku

         Krátkodobě působící:

         Dormicum inj. , Oxazepam tbl.

         také i.v. sedacev anesteziologii a jako analgosedace

         Při poruchách usínání, přo probouzení v noci k dospání

         Středně době působící:

         Nitrazepam tbl., Rohypnol tbl., Inj.

         Mělký spánek, časté probouzení,

         vysoké riziko vzniku závislosti ústup od jejich používání

         nahrazovány:III. Generací – Stilnox tbl., Hypnogen tbl., Imovane tbl,

         nepříznivý účinek na kognitivní funkce při delším užívání

 

 

III. generace hypnotik
hypnotika 1. volby
– NEJLEPŠÍ

         selektivní hypnotické působení:

         Užití při poruchách usínání, občasném probouzení i mělkém spánku

         neovlivňují architektoniku spánku

         závislost vzniká velice vzácně

         nemají nepříznivý vliv na paměť

          

         Stilnox tbl., Hypnogen tbl.,

         Imovane tbl.

         Sonata tbl.

Nežádoucí účinky HS

         ranní ospalost–u BZD s dlouhým T1/2

         přetrvává jako kocovina a ↓psychomotorického výkonu dlouho do dopoledne (pády u starších osob, nezpůsobilost k řízení automobilu)

         → ! neřešit kávou a analgetiky -bludný kruh

         •anterográdní amnézie–u BZD (u III. gen. jen s alkoholem)

         –r •náhlé přerušení aplikace hypnotika, které bylo podáváno ve vyšší dávce po delší dobu:

         –opětovná nespavost (rebound)

         –změny nálady, úzkost či neklid

         –v případě BZD epileptické paroxysmy, případně i status epilepticusvysazování H postupným ↓dávek

         •paradoxní reakce (I. a II.gen.)

         –hlavně u dětí a starých osob

         –excitace, agresivita, agitovanost, stavy zmatenosti a křeče

         vznik tolerance a závislosti (I. a II.gen., vzácně III.gen.)

         především po dlouhodobém podávání, po podávání vysokých dávek nebo u osob s abúzem alkoholu v anamnéze či drogově závislých

         intoxikace

         benzodiazepiny

         »antagonista -specifické antidotumflumazenil(ANEXATE inj.) –

Fyziologická hypnotika“„hypnotika“

         melatoninhormon produkovaný epifýzou–v noci a ve spánku se ↑jeho koncentrace

         upravuje biologické rytmy

         léčba nespavosti při transatlantických letech (jet-lag) –lepší adaptace na časový posun

         na trhu pouze jako potravní doplněk orexin

ANXIOLYTIKA

         Léky, které odstraňují úzkost a působí tlumivě na centrální nervový systém

         Použití:

         Úzkostné stavy s napětím, strachem, trémou a tělesnými projevy úzkosti (bušení srdce, pocit nepravidelné srdeční činnosti a nedostatku vzduchu, průjem, zvýšené pocení).

         Poruchy spánku způsobené zvýšeným psychickým napětím

         Epileptické záchvaty.

         Abstinenční syndromy při závislosti na alkoholu.

         Úprava neuroleptiky navozených nežádoucích účinků.

         Zapamatujte si:

         Neužívat dlouhodobě!

         KI u pac. s Myastenia gravis

Rozdělení dle chemických skupin

Benzodiazepiny –

         nejdůležitější skupina léků snižujících úzkost pro svou vysokou účinnost, bezpečnost a relativně nízké riziko vzniku drogové závislosti.

          Nežádoucí účinky - zvýšená únavnost a denní ospalost, snížená pozornosti.

         Jednotlivé preparáty –

         dlouhodobě působící (více než 24 hodin) - )

         ;Diazepam,Apaurin, Rudotel®, Ansilan, Radepur, Defobin, Elenium, Rivotril, Antelepsin,

         středně dlouho působící (12-24 hodin) Xanax, Neurol, Lexaurin

         krátkodobě působící - Oxazepam, Grandaxin

          

         Propandioly - léky způsobující uvolnění svalů a současně působící na snížení úzkosti. Guajacuran

          Beta - adrenergní blokátory - léky, které potlačují tělesné projevy úzkosti (bušení srdce, zrychlený puls, zvýšené pocení, třes). Nežádoucí účinky - snížení tlaku, zpomalení pulsu, únava, průjmy, prouchy spánku s děsivými sny, pocit na zvracení.
Jednotlivé preparáty Trimepranol, pindolol Visken, Sandonorm