Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kontrolní otázky k testu elektrografie, funkční testy

26. 3. 2010

Test 8 – KONTROLNÍ OTÁZKY:

 1. Co je to elektrografie? ( Definice)
 2. Co je výsledkem elektrografického vyšetření? ( křivka)
 3. Vyjmenujte alespoň 4 elektrografická vyšetření ( EEG, EMG, EKG, CTG……)
 4. Znát význam zkratek EEG, EMG, EKG.
 5. Který orgán vyšetřujeme při elektroencefalografii? ( mozek)
 6. Ve kterých oborech nejčastěji EEG?
 7. Jak se má pacient na běžné EEG vyšetření pomocí elektrod uložených na kůži hlavy připravit? Je potřeba nějaké zvláštní sledování po vyšetření?
 8. Elektrickou aktivitu kterého orgánu vyšetřujeme při EMG? ( příčně pruhovaný sval) Ve kterém oboru se toto vyšetření nejčastěji používá? ( v neurologii . pomáhá rozlišit jednotlivé druhy nervosvalových onemocnění)
 9. Je potřeba speciální příprava před EMG?
 10. Který orgán vyšetřujeme při EKG?
 11. Kolik svodů snímáme při klasickém EKG? ( 12 cti svodové EKG 3+3 končetinové, 6 hrudních), kolik snímacích elektrod dáváme na tělo pacienta? ( 10 – 4 končetinové + 6 hrudních)
 12. Kam umístíte při EKG vyšetření snímací elektrody na končetinách i na hrudníku? ( přesně popsat, kam dáme elektrody V1 – V6) Jakou barvou jsou označeny končetinové elektrody ( semafor….vyhledejte v prezentaci nebo v učebnici)
 13. Co je příčinou nekvalitního EKG záznamu? ( třes příčně pruhovaných svalů, vysokofrekvenční přístroje….)
 14. Nakreslete EKG křivku – elektrokardiogram. – podívejte se do fotogalerie nebo do vaší učebnice – označte na něm vlnu P, kmity Q, R, S, vlnu T, úsek ST.
 15. Co je to EKG holter? Jaká je jeho nejčastější indikace?( 24 hodinové monitorování, poruchy srdečního rytmu EKG),
 16. Co je to ergometrie?
 17.  Jak se má pacient na ergometrii připravit? Co je úkolem zdravotního asistenta během vyšetření?
 18. Co je to spirometrie? Jak byste toto vyšetření pacientovi popsali? Jaké jsou dva základní typy tohoto vyšetření?
 19. Co je to VC – vitální kapacita plic?
 20. Nakreslete křivku průtok-objem ( flow-volume) u zdravého pacienta, označte nádech a výdech.
 21. Co vyšetřujeme stanovením Clearance endogenního kreatininu? Jak se má pacient na toto vyšetření připravit? Co musí dělat během vyšetření? ( Fyzický klid) Jak dlouho musí pacient sbírat moč? Co ještě musíme kromě moče odebrat? ( Krev na stanovení sérové hladiny kreatininu)
 22. Co vyšetřuje koncentrační pokus? Derivát kterého hormonu aplikujeme při tomto vyšetření pacientovi a jakým způsobem ho aplikujeme?
 23. Za jakým účelem se provádí orální glukózový toleranční test (oGTT)? Jak byste oGTT pacientovi popsali? To znamená jak se má připravit, co bude při vyšetření dělat (bude muset vypít hodně sladký čaj…( 75 g glukózy + 250 ml čaje za 2-3 min, nalačno a za hodnu a dvě hodiny odběr krve ke stanovení glykémie + odběr moče))

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář