Jdi na obsah Jdi na menu
 


Antihypertenzíva

20. 5. 2010

Antihypertenziva

Léky snižující krevní tlak

Úvod

}  Arteriální hypertenze nadále patří v České republice stejně jako v ostatních vyspělých zemích k nejčastějšímu onemocnění

}  spolu s diabetem, dyslipidémií a kouřením je jedním z nejzávažnějších rizikových faktorů ICHS.

}  nedostatečná kontrola krevního tlaku v obecné populaci základním problémem

Hypertenze

}  Tk větší nebo roven 140/90 prokázaný alespoň ve 2 ze 3 měření ( WHO, Mezinárodní společnost  pro hypertenzi)

}  Izolovaná systolická hypertenze

      Systol. TK je na 140, diastol. TK pod 90

Cílové hodnoty TK při léčbě

}  TK < 140/90 mm Hg

}  pro diabetiky a pacienty s chronickým onemocněním ledvin dokonce TK < 130/80 mm Hg

LÉČBA PRIMÁRNÍ ARTERIÁLNÍ HYPERTENZE

1.Nefarmakologická léčba

}  U mírné hypertenze někdy stačí

}  Nedílná součást léčby

      Redukce tělesné hmotnosti u obézních pacientů

      Snížení přijmu soli na 5-6 g/den

      Snížení příjmu alkoholu

      Abstinence kouření

      Dietní opatření

      Zvýšení aerobní aktivity u nesportujících pacientů

      Vynechání léků, které zvyšují retenci sodíku v těle ( NSPZL, kortikoidy, HA, sympatomimetika)

2. Farmakologická léčba

}  Přes 70 léků

}  5 hlavních skupin léků první volby

}  3 skupiny, které se užívají pouze v kombinaci u těžké hypertenze nebo ve speciálních případech ( Dopegyt – v těhotenství)

}  většina pacientů bude vyžadovat nejméně dvě navzájem se doplňující antihypertenziva

}  Výběr léčiva závisí na výši TK a přítomnosti dalších onemocnění

Přehled skupin antihypertenziv

 1. Beta-sympatolytika (beta-blokátory, beta-lytika) :
 2. blokátory kalciového kanálu:
 3. ACE INHIBITORY : (inhibitory enzymu konvergujícího angiotenzim)
 4. Blokátory receptorů pro angiotenzin II ( AT 1)
 5. Diuretika

 


 1. alfa-blokátory, (alfa-sympatolytika alfa-lytika):
 2. příma vazodilatancia
 3. centrálně působící léky ( alfa 2 mimetika – Dopegyt)

Kombinace antihypertenziv

}  Diuretikum ( především thiazidové) + beta blokátor

}  Diuretikum + ACE inhibitor

}  Diuretikum + blokátor AT 1 receptoru

1. Diuretika

1.Thiazidová diuretika - vhodná k monoterapii i ke kombinacím ( potencují účinek ostatních antihypertenziv)

 1. HYDROCHLOROTHIAZID LÉČIVA 20X25MG Tablety
 2. Kombinované přípravky

      RAMIPRIL/HYDROCHLOROTHIAZID 2,5 MG/12,5 MG PLIVA 10 Tablety

      Lozap H tablety, ACCUZIDE 10

      Jiné léky mající na konci H

 1. Kličková ( silná), hrozí velké ztráty draslíku

      FURON 40 MG 20X40MG Tablety

 1. Kalium šetřící – do kombinací, sami nemají valný antihypertenzní efekt

VEROSPIRON 50¨, Moduretic tbl.

 1. S vazodilatačním účinkem

HYPOTYLIN TBL 30X2.5MG

INDAP TBL.

 

Pokyny k podávání diuretik

}  U diuretik je potřeba pravidelně kontrolovat koncentrace K a Na, v případě nedostatku K je třeba doplňovat – Kalium jodatum

}  Léky podávat ráno.

2.Beta-blokátory

}  Základní léky v léčbě hypertenze

}  Volba léku závisí na přidružených onemocněních

}  KI:

      Astma bronchiale

      Těžká forma CHOPN

      Bradykardie pod 50/min

}  LÉČBA BETABLOKÁTORY NESMÍ BÝT NÁHLE PŘERUŠENA!!! Postupné vysazování!!!

}  Hrozí zhoršení anginózních potíží, prudké zvýšení TK

}  Nežádoucí účinky

      Bronchokonstrikce!!!

      Hypotenze, bradykardie

      Poruchy potence

      Prodlužují hypoglykémii u diabetiků!!!

}  Zástupci:

}  Apo-metoprolol, Betaloc, Lokren, Sectral, Tenoloc, Tenormin tbl., Trimepranol tbl., inj., Vasocardin tbl., sotalex, sotalol AL (antiarytmikum), Dilatrend, Concor COR

 

2.     Blokátory kalciového kanálu

}  Relaxují hladké svalstvo cév

}  Způsobují periferní vasodilataci a tím i pokles TK

}  NU:

      Obstipace, bolesti hlavy, perimaleolární otoky(otoky okolo kotníků)

Zástupci:

}  Isoptin tbl., Lekoptin tbl., Lomir tbl, Lusopress tbl., Plendil tbl., Vasexten cps , Agen , Orcal , Zorem

}  Verapamil – užívá se jako antiarytmikum, zpomaluje srdeční frekvenci, vedení vzruchu snižuje kontraktilitu

 

3.     ACE inhibitory

}  Blokují osu renin-angiotenzin, aldosteron

}  Aktivuje se např. při ztrátách krve – centralizace oběhu

}  Angiotenzin II – silný vasokontrikční efekt

}  ACE inhibitory + blokátory AT 1 receptorů tento efekt blokují!!!

Indikace:

}  Hypertenze

}  Srdeční selhání

}  Infarkt myokardu – brání remodelaci myokardu

}  Diabetická nefopatie

Nežádoucí účinky

}  Suchý kašel

}  Hypotenze po první dávce

}  Hyperkalémie

Nesmí se podávat v těhotenství!!!

 

Zástupci

}  CAPTOPRIL AL

}  Enap ( HL)

}  Enalapril

}  Gopten cps

}  Inhibace

}  Prestarium

}  Tritace

}  Micardis ( snížené riziko suchého kašle)

 

 

 

 

 

 

4.     Blokátory AT 1 receptorů – Sartany

}  Dobrá tolerance, možné kombinovat s ostatními antihypertenzivy

Lozap, Lozap HL ( kombinace s thiazidovým diuretkem)

5.     Přímá vasodilatancia

}  Používají se v kombinaci nebo při léčbě akutních stavů!!! ( hypertenzní krize)

}  Nepresol inj.

}  Nitroglycerin inj.                                        

Rychlý pokles TK,

Důležitá upozornění pro léčbu hypertenze: opakování

}  Kontrolovat TK. Nebezpečí ortostatický hypotenze, pomalu vstávat,

}  Upravit životosprávu (omezit solení, slunění, nekouřit)

}  Podávat pravidelně

}  Některá mohou vyvolat halucinace, svalovou únavu, závratě, kožní vyrážky, poruchy spánku (dopegyt), suchý kašel (skupina 7)

}  Jiná léčiva mohou vyvolat edémy DK, tachykardií (některá ze skupiny 6)

}  Pro beta-lytika platí:

}  Mohou zhoršit nebo vyvolat bronchospasmuz (pokud pacient je dušný nepodávat)

}  Mohou vyvolat hypoglykemií, ischemickou chorobu DK (pocit studených nohou)

}  Náhle přerušení léčby může vést ke zhoršení původní symptomatologie (tachykardie, třes, zvýšení TK) = proto vysazovat postupně !

}  Opatrnost při řízení aut

}  Hypertenze: ohrožen pacient: infarktem, poškození srdce, praskání tepen, CMP, arterioskleroza, selhání levého srdce, zkracuje život

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář